Thai  Thai

โรงแรมบนเกาะคอเขา

โรงแรมบนเกาะคอเขา

เกาะคอเขา เป็นส่วนหนึ่งของ อ.ตะกั่วป่า เป็นเกาะเล็กๆ ที่อยู่ไม่ห่างจากฝั่งมากนัก สามารถข้ามไปยังเกาะโดยเรือหรือแพขนานยนต์ได้ที่ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม ในอตีดเป็นเมืองท่าเก่าแก่อายุนับร้อยปี จึงมีซากอาคารบ้านเรือนสมัยเก่าให้ชม และยังมีสภาพธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เ้งียบสงบ ความเจริญยังไม่กล้ำกรายเข้ามามากนัก แต่ก็มีที่พักหลากหลายระดับให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักได้

Thai English