Thai  Thai

สถานที่ท่องเที่ยวเขาหลัก

สถานที่ท่องเที่ยวเขาหลัก

สถานที่ท่องเที่ยวในเขาหลักและบริเวณใกล้เคียงมีหลากหลาย

1.อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 66 เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2534 มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 125 ตร.กม. โดยครอบคลุมพื้นที่ในเขต อ.ท้ายเหมือง อ.กะปง อ.ตะกั่วป่า และอ.เมือง ประกอบไปด้วยจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม คือ น้ำตกขนาดเล็กหลายแห่ง และยังมีชายหาดที่สวยงามน่าเล่นน้ำอีกหลายแห่ง

 

2.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

หมู่เกาะสุรินทร์

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพังงา ประกอบไปด้วยเกาะ 5 เกาะ ได้แก่ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะไข่ (เกาะตอรินลา) เกาะกลาง (เกาะปาจุมบา) และเกาะรี (เกาะสต๊อก)

อช.หมู่เกาะสุรินทร์เป็นเแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลอีกแห่งที่สวยงามสมบูรณ์ มีทั้งป่าชายเลนและแนวปะการัง อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านของชาวเลกลุ่มสุดท้ายของไทย คือ ชาวมอแกน

 

3.อุทยานแห่งชาติหมุ่เกาะสิมิลัน

หมุ่เกาะสิมิลัน

อุทยานแห่งชาติหมุ่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา (ที่ทำการอุทยานฯอยู่ที่ อ.ท้ายเหมือง) มีพื้นที่ราวๆ 80,000 ไร่ ประกอบด้วยเกาะทั้งหมด 9 เกาะ ได้แก่ เกาะหูยง เกาะปายัง เกาะปาหยัน เกาะเมี่ยง เกาะปายู เกาะหัวกะโหลก เกาะสิมิลัน และเกาะบางู เป็นที่มาของชื่อสิมิลัน ซึ่งเป็นภาษายาวี แปลว่า เก้า

หมู่เกาะสิมิลันได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งดำน้ำชมปะการัง ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึกที่มีชื่อเสียงระดับโลกแห่งหนึ่ง และมีการจำกัดเวลาการท่องเทีี่ยวเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว โดยสามารถท่องเที่ยวได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน 

 

4.อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

เขาตาปู เขาตะปู

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งและในทะเล ตั้งแต่ อ.เมืองพังงา ไล่ไปจนถึง อ.ตะกั่วทุ่ง ประกอบไปด้วยผืนป่าชายเลนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 18 ของป่าชายเลนทั้งหมด และพื้นที่ที่เป็นพื้นน้ำ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่อุทยานฯทั้งหมด ประกอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่รวมทั้งสิ้นกว่า 42 เกาะ เช่น เกาะปันหยี เกาะเขาเตา เขาพิงกัน และยังเป็นที่ตั้งของเขาตาปู เขาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้วยรูปทรงหัวใหญ่ ฐานเล็ก มองคล้ายลูกตาของปูโผล่ขึ้นพ้นน้ำ 

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งโบราณคดี ซึ่งพบหลักฐานต่างๆ ของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ภาพเขียนผนัง เศษซากเครื่องปั้นดินเผา และอื่นๆ มากมาย

 

5.เกาะตาชัย

เกาะตาชัย

เกาะตาชัย เป็นเกาะที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของ อช.สิมิลัน ตั้งชื่อตามผู้ค้นพบเกาะที่ชื่อว่า ตาชัย เป็นเกาะที่มาหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม มีแหล่งดำน้ำที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นถิ่นอาศัยของปูไก่ ปูน้ำจืดหายากซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นเกาะตาชัยอีกด้วย 

เกาะตาชัยจะเปิดพให้ท่องเที่ยวเพียงแค่ครึ่งปี จนถึงราวๆ เดือนเมษายน หลังจากนั้นเกาะจะถูกปิดเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเอง 

Thai English